Telefón

 Tel.: + 421 944 150 505 

E-mail: office-ZVNC-landstar.sk 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

... prečo s nami?

Kladiete si otázku prečo by ste mali pri sprostredkovaní predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti spolupracovať práve so spoločnosťou Landstar Services s. r. o.? Aby ste pri výbere obchodného partnera (realitnej kancelárie) mali možnosť sa správne rozhodnúť, nižšie v texte uvádzame zopár dôvodov, pre ktoré sa oplatí spolupracovať práve s nami, a síce 

... pri záujme o predaj Vašej nehnuteľnosti alebo pri jej prenechaní do nájmu tretej osobe prostredníctvom našej spoločnosti, Vám radi poskytneme najmä nasledovné služby:

 • zaradenie nehnuteľnosti do našej databázy ponuky za účelom jej prezentácie potenciálnym záujemcom,
 • prezentácia nehnuteľnosti na desiatkach internetových realitných portálov a po vzájomnej dohode s klientom aj prostredníctvom iných reklamných prostriedkov (bannery, printová tlač a pod.),
 • vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o kúpu, resp. nájom nehnuteľnosti o.i. aj z rozsiahlej databázy dopytu spravovanej našou spoločnosťou ako aj komunikácia s prípadnými záujemcami,
 • pravidelné reportovanie (informovanie) klienta a poskytovanie potrebných odporúčaní za účelom čo najrýchlejšieho, avšak bezpečného predaja, resp. prenechania nehnuteľnosti do nájmu tretej osobe (na pravidelnosti sa s klientom dohodneme tak, aby sme ho nerušili pri jeho každodenných starostiach),
 • zabezpečenie legalizácie (osvedčenia pravosti) podpisov prevodcu/ov na zmluvnej dokumentácii, v prípade predaja nehnuteľnosti, a to na náklady našej spoločnosti,
 • zabezpečenie podania návrhu na zápis jednotlivých práv (vlastníckeho práva, záložného práva a pod.) na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, pričom náklady spojené so štandardným (t.j. nie zrýchleným) katastrálnym konaním, predmetom ktorého je vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, znáša v celom rozsahu naša spoločnosť;  

... pri záujme o kúpu nehnuteľnosti alebo o jej prenájom (napr. dom, byt, nebytový priestor, pozemok a pod.) od tretej osoby prostredníctvom našej spoločnosti, Vám radi poskytneme najmä nasledovné služby:

 • zaradenie dopytu klienta do databázy spravovanej našou kanceláriou,
 • pravidelné reportovanie (informovanie) klienta o ponukách nehnuteľností, ktoré spĺňajú ním zadefinované kritériá a poskytovanie potrebných odporúčaní (na pravidelnosti sa s klientom dohodneme tak, aby sme ho nerušili pri jeho každodenných starostiach),
 • zabezpečenie obhliadok nami ponúkaných nehnuteľností v prípade záujmu klienta, a to za účasti nášho realitného makléra,   
 • zabezpečenie aktuálneho listu vlastníctva (na právne účely) a snímky z katastrálnej mapy a ich odovzdanie klientovi,
 • v prípade potreby využitia cudzích zdrojov (hypotekárny uver a iné produkty) bezplatne sprostredkujeme kontakt na spolupracujúcu spoločnosť, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom,
 • upozornenie klienta na nám známe ťarchy a iné práva tretích osôb, ktoré viaznu na nehnuteľnosti, o ktorej kúpu alebo nájom má klient záujem,